Szolgáltatások

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
A családsegítő szolgálat célja a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízis helyzetbe került személyek, családok segítése. A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik részére nyújtunk segítséget.

A családsegítő szolgálat célja a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve a krízis helyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

A munkánk során tapasztalt problémáknak, nehézségeknek megfelelően, ahhoz alkalmazkodva valósítjuk meg a segítségnyújtást, családgondozást a klienseink számára, az életvezetési képességük megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező problémák megszűntetése, enyhítése érdekében.
A családsegítés önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás - kivéve az együttműködési kötelezés aktív korú nem foglalkoztatottak esetében -, ennek ellenére igyekszünk a rászoruló, nehézségekkel küzdő személyeknek segítséget nyújtani, élethelyzetük megoldása vagy jobbítása érdekében.
Szolgálatunk ügyfélfogadási időben biztosítja a rászoruló egyéneknek, családoknak tartós élelmiszer, ruha, cipő adományokhoz történő hozzájutást.

A gyermekjóléti szolgálat nyitott intézmény, ügyfélfogadás mindennap van, szolgáltatásai ingyenesek. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági intézkedést.


A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.
Családgondozást végzünk a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében. Munkamódszerünk az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.

A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés, illetve a jelzőrendszer által történt jelzés alapján kerülünk elsősorban a családokkal kapcsolatba.
A szolgálat a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában nyújt segítséget.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje:

Csepreg:

Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 13:00-15:00
Szerda: 14:00-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 08:00-12:00

 

Tömörd: minden páros hét kedd 10-11 óráig

Tormásliget: minden páratlan hét kedd 10-11 óráig

Lócs: minden páratlan hét kedden 11:15- 12:15 óráig

« vissza