Szolgáltatások

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás
Csepregen élő idős, beteg, mozgásában korlátozott személyek részére saját otthonukban nyújtjuk a szolgáltatásunkat.

Feladatunk, hogy segítséget nyújtsunk a Csepregen élő idős, beteg, mozgásában korlátozott személyek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Szolgáltatásunk azoknak az ellátottaknak az igényeit elégíti ki, akik az idősek klubjába már nem tudnak bejárni, de szakosított intézményi elhelyezést még nem kívánnak igénybe venni, ragaszkodnak megszokott környezetükhöz.


A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában nyújtjuk.


A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.


A házi segítségnyújtást a gondozónő az ellátott gondozási szükséglete alapján, munkanapokon 8:oo-tól 15:2o-ig biztosítja.
A házi segítségnyújtási szolgáltatásért fizetendő gondozási díjat Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV.29.) számú rendelete határozza meg.

« vissza