Szolgáltatások

Idősek klubja

Idősek klubja
Nappali ellátást nyújtó intézmény a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra.

Nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kialakítására. Segítséget nyújtunk a szociális ügyek intézésben, az egészségügyi alapellátás megszervezésében. Továbbá segítünk a mentális és életviteli nehézségekkel küzdő ellátottak problémáinak megoldásában.

Az ellátást Csepreg város lakosai térítésmentesen vehetik igénybe.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.
A klubhelyiség az épület földszintjén található.
Az étkezést igénybe vevők a bentlakásos intézmény lakóival együtt, kulturált körülmények közt, az ebédlőben fogyasztják el az ételt.


A Területi Gondozási Központ Idősek Klubjában a fizikai és egészségügyi ellátást a szociális gondozó és ápoló látja el nyitvatartási időben, a mentálhigiénés ellátást a szociális és mentálhigiénés munkatárs napi 4 órában biztosítja.
Ellátottaink részére biztosítjuk a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének feltételeit.
A szellemi és szórakoztató tevékenységeket és a hitélet biztosítását a bentlakásos ellátást igénybe vevőkkel közösen szervezzük.


A klubba való bejutást és hazaszállítást intézményünk gépkocsijával és kísérővel biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők részére.


Az intézmény hétfőtől péntekig 7:00 - 15:00 óráig tart nyitva.
Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon az intézmény a szolgáltatást szünetelteti.

« vissza

Kapcsolódó képek